Ne Kadar Dijitalsin?

Ne Kadar Dijitalsin?

Haberler

SoftITo Projesi Başladı

SoftITo Projesi Başladı

Sektördeki kalifiye işgücü eksikliğine istinaden, İstanbul Ticaret Odası öncülüğünde günümüz gençlerine geleceğin yetkinliklerini kazandırmak için başlatılan SoftITo Yazılım-Bilişim Akademisi Projesi; yazılım sektörüne güçlü insan kaynağı yetiştirmeyi, girişimcilik, mentörlük ve istihdam hedefli yeni nesil yazılım ekosistemi oluşturmayı, Türkiye’de yazılım ve bilişim teknolojilerine ulaşmada fırsat eşitsizliğinin azaltılmasını, sektörün gelişim eğrisi ve hedefleri çerçevesinde, yazılım sektöründeki bu büyümeden en fazla payı almak adına hazırlandı. 

SoftITo Yazılım - Bilişim Akademisi Projesi, genel anlamda günümüz gençlerine geleceğin yetkinliklerini kazandırmak için başlatılan bir seferberliktir. Eğitim durumu, yaş, maddi imkanlar ve benzeri kısıtlara takılmaksızın ön elemelerin tüm gençlerimize açık olduğu tam bir fırsat eşitliği sunuyor. Eğitim sonunda elde edilecek yetkinlikler ile gençlerimizin işgücüne katılımı kolaylaşacak, yazılım - bilişim ekosistemine güçlü bir insan kaynağı girdisi sağlanacaktır.

SoftITo Yazılım-Bilişim Akademisi ; 

·   Frontend Developer 

·   Backend Developer 

·   Veri Analitiği

·   Embedded Systems Developer

·   Mobile App. Developer 

·   Game Developer  

·   Bilişim Güvenliği Mimarı  

başlıkları altında 7 adet eğitimi hayata geçirecektir.  Adayların, sektör açısından önemli olan sürece dayalı yetkinlik ölçümü aracılığıyla uygun görülecekleri/tercih edecekleri eğitimden geçirilerek “akredite yetkinlik belgesine” sahip olmaları ve ardından oluşturulacak kariyer havuzu ile iş dünyasına kazandırılmaları planlanıyor. 

Önümüzdeki dönemde gerçekleştirilecek eğitimler:  

Veri Analitiği Eğitimi (Son başvuru tarihi 9 Nisan) - Kayıt için tıklayınız

Embedded System Developer (Son başvuru tarihi 9 Nisan) - Kayıt için tıklayınız

Bilişim Güvenliği Mimarı (Son başvuru tarihi 9 Nisan) - Kayıt için tıklayınız