Ne Kadar Dijitalsin?

Ne Kadar Dijitalsin?

Dijital Kobim

Dijital Dönüşüm Akademisi

DİJİTAL DÖNÜŞÜM AKADEMİSİ PROGRAMI KAPSAMI

Dijital dönüşüm iş dünyasının son yıllarda en çok üzerinde durduğu konulardan biri olarak karşımıza çıkmaktadır. Firmaların iş yapma biçimlerini, tedarik zinciri ve değer zincirini, operasyonel kapasitelerini ve rutinlerini önemli ölçüde etkileyen dijitalleşme, bilgi ve iletişim teknolojilerinin süreçlerde daha fazla kullanılması ve internet temelli bir etkileşimi merkeze almaktadır. Bu tanımlama ile firmaların sadece mal ve hizmet üretim süreçlerini değil aynı zamanda mevcut pazarlardaki rekabet gücünü ve yeni pazarlara giriş becerilerini de etkilemektedir.

Tüm bu değişim sürecine uyum ise örgüt yapısının, örgüt kültürünün ve teknoloji kullanım becerilerinin dijital dönüşüm gereklilikleri dikkate alınarak geliştirilmesini gerektirmektedir. Nesnelerin interneti, büyük veri, bulut teknolojileri, robotik ve sensörler, makine öğrenme başta olmak üzere yeni teknolojiler iş dünyasında sadece müşteri ilişkileri açısından değil tüm süreçler açısından yeniden yapılanmasını baz almaktadır.

Bu tespitlerden hareketle “DİJİTAL DÖNÜŞÜM AKADEMİSİ” programının temel amacı yeni teknolojilerin ve gelecek teknolojilerin iş dünyası tarafından daha iyi anlaşılması, KOBİ’lerde iş akış süreçlerinin her aşamasında dijitalleşmenin nasıl sağlanabileceği konusunda firmaların kapasitesinin geliştirilmesi ve katılımcı firmaların bu bilgiler çerçevesinde dijital araçları kendi iş modellerine entegre edebilmesi için gerekli bilgi ve donanımın sağlanmasıdır.

 HEDEFLENEN ÖĞRENME ÇIKTILARI

  • Dijital dönüşüm konusunda katılımcıların net ve kapsamlı bilgi sahibi olmasının sağlanması.
  • Dijital dönüşüm ve dijital dönüşüm planlamasına ilişkin anahtar bilgi ve becerilerin kazandırılmasI
  • İyi uygulama örnekleri yardımıyla firmalarda yatay ve dikey yapılanma unsurları dikkate alınarak dijital dönüşüm planlama adımlarının tespit edilmesine ilişkin beceri ve bilgi düzeyinin arttırılması
  • Sektörden ve ölçekten bağımsız olarak katılımcıların işletmelerinde uygulayabilecekleri dijital dönüşüm stratejisi planının hazırlanabilmesi için gerekli araçları kullanabilme becerilerinin arttırılması.

 

BİRİNCİ EĞİTİM DÖNEMİ 

8 - 13 Mart 2021 tarihleri arasında uzaktan sınıfiçi eğitim formatında gerçekleştirilmiştir.