TEST

Ne Kadar Dijitalsin?

Dijital Kobim

Hakkımızda

2000’li yıllarla birlikte iş modellerinde ve iş yapma biçimlerinde ortaya çıkan değişiklikler, şirketleri de iç yönetimlerinde ve iş yapma şekillerinde değişiklik yapmaya zorlamıştır. Dijitalleşme, iş dünyasının geleneksel çalışma tarzının neredeyse tamamını değiştirmeye devam etmektedir. Neredeyse her iş modelinde; iş süreci, iş işlevleri ve iş birimleri bugün dijitalleşmenin konusu. Ürün geliştirmeden satışa kadar tüm değer zinciri bu akımdan etkilenmektedir.

Bu, hem yeni sektörlerin doğması ve gelişmesi anlamına geliyor, hem de iş dünyasını, dönüşümünü hakkıyla gerçekleştiremeyen şirketlerin rekabet açısından zayıf düşeceği ve dolayısıyla pazarda varoluş sorunları yaşayabileceği bir konjonktüre doğru hızlı bir şekilde savurmaktadır.

Tüm bu gelişmelere ek olarak, bugünlerde, tüm dünyanın Covid-19 salgınının etkisi altında olduğu olağanüstü günlerden geçmekteyiz. Salgın, son 15-20 yılda etkisini iyice artıran küreselleşmenin etkisiyle çok hızlı bir şekilde tüm dünyayı sardı ve istisnasız tüm dünyanın birbiriyle ne ölçüde bağlantılı hale geldiğini gözler önüne sermiştir. İçinden geçtiğimiz bu olağanüstü dönemde, dijitalleşme rotasında tüm dünya olarak yeni bir kavşakta bulunmaktayız.

Salgının verdiği bu etkinin, dijitalleşmede -zorunlu bir şekilde- hızlı ilerlemeye yol açması beklenmektedir. Salgın öncesi dönemde dijitalleşme alanında belli bir seviyeyi yakalamış olan şirketler, diğerlerine göre bu dönemin olumsuz şartlarından daha az etkilenmiştir. Bunu tecrübe eden firmaların vakit kaybetmeden dijitalleşme ihtiyacı, zaten güç kazanmaktan olan dijital dönüşüm olgusuna daha da ivme kazandırmıştır.

Dijitalleşme bugün sadece rekabet avantajı getirmekle kalmamakta; şirketlerin farklılaşmasının ana unsuru özelliği taşımaktadır. Dijitalleşme süreci, şirketlerin, kurumların, üniversitelerin, kamu ve çalışanların dönüştürüldüğü ve yeni iş modellerinin ve iş uygulamalarının ortaya çıktığı bir süreçtir. Günümüzde işletmelerin dijital dönüşüme yönelmelerinin temel sebebi ondan sağladıkları ya da sağlamayı düşündükleri faydalardır. Bu faydalar firma faaliyetlerinin hemen her kanalını kapsamaktadır (üretim kapasitesi, müşteri portföyü, firma içi kontrol vs.).

KOBİ’lerin Dijitalleştirilmesi için Eşleşme Projesi (Twinning for Digitalization / T4D) Avrupa Birliği’nin Katılım Öncesi Yardım Aracı çerçevesinde tanımlanan, TOBB ve EUROCHAMBRES koordinasyonunda sürdürülen “Türkiye-AB İş Diyalogu Programı” kapsamında alınan hibe ile Paris Ticaret ve Sanayi Odası ile işbirliği içerisinde İstanbul Ticaret Odası tarafından yürütülmektedir. 1 Nisan 2019 tarihinde start verilen projede Paris Ticaret ve Sanayi Odası tarafından hizmete sunulan “Les Digiteurs” Programı’ndan ilham alınarak, İstanbul Ticaret Odası bünyesinde hayata geçirilecek özgün bir yapıyla üye işletmelerin dijital dönüşümlerinin hızlandırılması hedeflenmiştir.

KOBİ’lerin kıt kaynaklara sahip olması; onların, karmaşık ve zor bir yapısı olan dijitalleşme sürecine dahil olma cesaretini kırarken, metodolojideki kanıtlanmış eksiklik de kurumları kendileri için gerekli önlemleri alma konusunda kısıtlamaktadır. Bu itibarla; dijitalleşme eksikliklerin giderilmesi ve gerekli dijital dönüşümlerin gerçekleştirilebilmesi adına,  dünyanın iki önemli Odası tarafından temsil edilen proje konsorsiyumu tarafından “Dijitalleştirme için Eşleştirme – Twinning for Digitalization” (T4D) projesi geliştirilmiştir.

T4D projesi oluşturulurken, eş başvuru sahibi olan Paris Ticaret ve Sanayi Odası’nın (Paris CCI) “Les Digiteurs” programından esinlenilmiştir.

T4D projesi, Türkiye’nin AB’ye Katılım Öncesi Yardım Aracı programı olan ‘Türkiye-AB İş Dünyası Diyaloğu’ kapsamında hibe almaya hak kazanmıştır.

Faaliyet Alanı
Yapılan çalışmanın stratejisi; Paris Ticaret ve Sanayi Odası’nın en iyi uygulaması olan Les Digiteurs’ün aktarılmasının yanı sıra, dijitalleşme alanında bir ağın oluşmasına olanak sağlarken aynı zamanda İstanbul Ticaret Odası’nın dijitalleşme alanındaki kapasitesinin güçlendirilmesi için ortak bir yaklaşım sağlayan kurumlar arası işbirliği modeline dayanmaktadır. Projenin başarıyla uygulanabilmesi için gerçekleştirilecek faaliyetler 7 iş paketinden oluşmaktadır.

Projenin Amacı ve Somut Çıktıları
Bu yapılan çalışma, İstanbul Ticaret Odası’nın kurumsal düzeyde dijitalleşmeyi ele alması için bir temel oluşturacaktır. İstanbul Ticaret Odası’ndan, hizmetlerini dijital çağın gereklilikleriyle sıralaması ve bu hizmetlerin dijital dönüşümünü sağlaması için gerekli alanları sağlaması beklenir iken, proje kapsamında geliştirilecek güvenilir ve kapsamlı bir kurumsal yaklaşım ile İstanbul’daki yaklaşık 424.000 üyesinin dijital ihtiyaçlarını karşılayacaktır.

Projede beklenen sonuçlar aşağıdaki gibidir:
    • İstanbul KOBİ’lerinin Dijital İhtiyaçlarına İlişkin Görüş Belgesi (Position Paper)
    • Metodoloji Transferi ve Ortaklık Kurma Konusunda Özel Rehber
    • Erken Aşama ve Les Digiteurs’ün İstanbul Ticaret Odası Versiyonun Geliştirilmesi
    • Yetkinlik Geliştirme Programı
    • Transfer Edilen Platformun ‘’Yönetim ve Pazarlama’’ konusunda İstanbul Ticaret Odası Personelinin Eğitimi
    • Nihai Faydalanıcılar için Tavsiye Belgesi (Recommendation Paper)

Projeyle ve hizmetlerle ilgili daha ayrıntılı bilgi almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz.
KOBİ’lerin Dijitalleştirilmesi için Eşleşme Projesi
Twinning for Digitalization (T4D) Proje Sekretaryası
İstanbul Ticaret Odası
Reşadiye Caddesi 34112, Eminönü – İstanbul
Telefon: +90 212 455 64 11-13-22
E-posta: t4d@ito.org.tr

Dijital Kobim