TEST

Ne Kadar Dijitalsin?

Eğitimler

İTO Dijital Dönüşüm Akademisi

Başlangıç Tarihi

25 Mart 2021 10:30

Yer

Çevrimiçi - Canlı Zoom Yayını

Fiyat

500,00 ₺

Dijital Kobim
Dijital Kobim
Dijital Kobim
Dijital Kobim
Dijital Kobim
Dijital Kobim
Dijital Kobim
Dijital Kobim

İTO Dijital Dönüşüm Akademisi

Alanında uzman akademisyenler eşliğinde gerçekleştirilecek eğitim sonunda dijital dönüşümün planlamasına yönelik işletmenizde fark oluşturacak bilgi ve becerilere sahip olacaksınız.

Eğitim Programı

Dijital dönüşüm iş dünyasının son yıllarda en çok üzerinde durduğu konulardan biri olarak karşımıza çıkmaktadır. Firmaların iş yapma biçimlerini, tedarik zinciri ve değer zincirini, operasyonel kapasitelerini ve rutinlerini önemli ölçüde etkileyen dijitalleşme, bilgi ve iletişim teknolojilerinin süreçlerde daha fazla kullanılması ve internet temelli bir etkileşimi merkeze almaktadır. Bu tanımlama ile firmaların sadece mal ve hizmet üretim süreçlerini değil aynı zamanda mevcut pazarlardaki rekabet gücünü ve yeni pazarlara giriş becerilerini de etkilemektedir.

Bu tespitten hareketle 2019-2021 yılları arasında Odamız ve Paris Ticaret ve Sanayi Odası ortaklığında Avrupa Birliği hibesi destekli “KOBİ’lerin Dijitalleştirilmesi için Eşleşme” projesi yürütülmüş, projeyle İstanbul Bölgesi’nde KOBİ’lerimizin dijital dönüşümlerini desteklemek üzere Dijital Kobim hizmet yapısı geliştirilmiştir.

Dijital Kobim hizmet yapısına, dijital dönüşümün planlama aşamasına özel “Dijital Dönüşüm Akademisi” eğitim programı kazandırılmıştır. Programının temel amacı yeni teknolojilerin ve gelecek teknolojilerin iş dünyası tarafından daha iyi anlaşılması, KOBİ’lerde iş akış süreçlerinin her aşamasında dijitalleşmenin nasıl sağlanabileceği konusunda firmaların kapasitesinin geliştirilmesi ve katılımcı firmaların bu bilgiler çerçevesinde dijital araçları kendi iş modellerine entegre edebilmesi için gerekli bilgi ve donanımın sağlanmasıdır.

Söz konusu eğitim programı İstanbul Ticaret Üniversitesi akademisyenleri eşliğinde Mart ayının ikinci haftası (8-13 Mart) toplam 6 gün boyunca çevrimiçi-canlı sınıf ortamında, küçük ölçekli firma* tanımına giren işletmelerden toplam 20 katılımcıyla gerçekleştirilecektir.

Eğitim katılım bedeli 500.-TL olup, Dijital Kobim platformu üzerinden kayıt işlemini gerçekleştiren ilk 20 işletme temsilcisi** ile eğitim programı Odamızın sağlayacağı çevrimiçi platform üzerinde uygulanacaktır. 

Eğitimi tamamlayan katılımcılara dijital katılım belgesi verilecektir. 

Eğitim programı için tıklayınız.

Daha fazla bilgi ve sorularınız için: 0212 455 64 22

Elli kişiden az yıllık çalışan istihdam eden ve yıllık net satış hasılatı veya mali bilançosundan herhangi biri yirmibeş milyon Türk Lirası’nı aşmayan işletmeler.

** Bir işletmeden en fazla bir çalışan kayıt olabilir. 

Fiyatlandırma

İTO Dijital Dönüşüm Akademisi

500,00 ₺

Ödeme planları mevcut

Daha Fazla Detay?

Dijital Kobim web platformu İstanbul Bölgesi'ndeki KOBİ'lerin dijital dönüşüm süreçlerini desteklemek için tasarlandı. İşletmelerin ihtiyaçlarına göre platformda geliştirilen hizmet alanları, dijital dönüşümün "farkındalık oluşturma", "planlama" ve "uygulama" aşamalarında kullanıcılarına fayda sağlamayı hedefliyor.

Dijital Kobim hizmetleri hakkında daha fazla bilgi için bize yazın : infodijitalkobim@ito.org.tr

U
D

Çözüm Ortaklarınızla Tanışın